Poprostu NICE

Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Radioodbiornik OXITFM 4-kanałowy, wewnętrzny (OPERA)

Cena brutto: 270,60 zł
Cena netto: 220,00 zł

Radioodbiornik wewnętrzny , 4 kanałowy, 868,46 MHz, pamięc 1024 pilotów, z transmisją

Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne. Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie. Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.