Poprostu NICE

Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Program licencyjny Nice

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprezentować Państwu program przeznaczony dla Partnerów Handlowych Nice. Dzięki programowi, tylko licencjonowani instalatorzy, współpracujący z Partnerami Handlowymi, którzy podpisali umowę z Nice Polska, mają prawo do udzielania gwarancji oraz wykonywania płatnych przeglądów technicznych, przedłużających gwarancję.

UWAGA!

Od 1 stycznie 2017 gwarancją Nice Polska objęte są produkty zainstalowane wyłącznie przez licencjonowanych instalatorów Nice. Mają też oni wyłączne prawo do wykonywania płatnych przeglądów technicznych przedłużających gwarancję według zasad zawartych w karcie gwarancyjne Nice.

Produkty zainstalowane po 1.01.2017 r. przez instalatorów bez licencji Nice, nie będą w żaden sposób podlegały ochronie w serwisie Nice z tytułu gwarancji. Informacja na ten temat będzie kluczowym przekazem dla ostatecznych użytkowników, co podniesienie poziom świadomości odbiorcy oraz wyeliminuje z rynku nielicencjonowanych instalatorów. 

Ulotka informacyjna: Program licencyjny Nice

Więcej informacji w "Strefie Partnera" po zalogowaniu.

 

Cele programu:

1. Ochrona całej branży oraz zawodu instalatora przed niewykwalifikowanymi osobami, niską jakością dokonywanych instalacji i nieautoryzowanymi firmami funkcjonującymi w branży,

2. Podniesienie poziomu jakości montaży automatyki Nice,

3. Stworzenie elitarnej grupy eksperckiej w sposób szczególny promowanej przez Nice oraz posiadającej unikalne przywileje i uprawnienia a także rekomendację Nice Polska,

4. Ochrona interesów firm współpracujących z Nice oraz zbudowanie przez naszych Partnerów przewagi rynkowej, związanej z certyfikowanym montażem,

5. Wzrost efektywności biznesowej Partnerów Handlowych Nice związany z wyższymi cenami profesjonalnych usług instalacyjnych oraz uzyskanie przychodu z usług niedostępnych dla nieautoryzowanych sprzedawców (np. przeglądy),

6. Uzyskanie przez firmy partnerskie Nice Polska rynkowej przewagi nad niedoświadczonymi monterami świadczącymi usługi o niskiej jakości, którzy nie mogą udzielać gwarancji producenta i nie posiadają dostępu do oferowanych przez niego benefitów.