Poprostu NICE

Facebook Nice Polska
Facebook - napędzamy polski żużel

Poprostu NICE

Radioodbiornik OXITFM 4-kanałowy, wewnętrzny (OPERA)

Brak obrazka

Radioodbiornik wewnętrzny , 4 kanałowy, 868,46 MHz, pamięc 1024 pilotów, z transmisją

Zadaniem odbiornika jest zamiana informacji zawartej w falach radiowych na napięcie elektryczne. Dzięki temu osiągamy efekt w postaci automatycznego otwarcia naszego urządzenia po naciśnięciu odpowiedniego przycisku na pilocie. Radioodbiornik jest urządzeniem gwarantującym poprawne i sprawne funkcjonowanie całego zestawu.

Deklaracja zgodności (Zaloguj się aby pobrać)>